kullanım koşulları

bu web sitesi ("site") nihai medya ("şirket") tarafından sağlanmıştır ve yalnızca bilgilendirme amacıyla kullanılabilir. siteyi kullanarak veya siteden materyal indirerek, bu bildirimde belirtilen hüküm ve koşullara uymayı kabul edersiniz.


site içeriğinin kullanımı
bu web sitesinin içeriği, şirket veya siteye bilgi sağlayan diğer kişi ve kuruluşlar tarafından telif hakkıyla korunmaktadır. siteyi kullanan kullanıcılara, siteyi ve içeriğini yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanım için kullanmak üzere sınırlı bir münhasır olmayan lisans verilir.
kullanıcılar, bu kopyaların hiçbir şekilde değiştirilmemesi veya revize edilmemesi şartıyla, telif hakkıyla korunan veya sahip olunan bu siteden içerik yazdırabilir ve içeriğin telif hakkı veya şirkete ait olduğunu belirten uygun bildirimleri kullanabilir. ayrıca, bu sitenin feragatname içeren sayfalarından gelen tüm içerik, feragatnamenin tamamını içerecek şekilde yazdırılmalıdır. kullanıcının, bu siteden veya bu siteden bağlantılı başka bir siteden, şirket dışında bir kişi veya kuruluşun telif hakkı alınmış veya sahip olduğu içeriği yazdırmak istemesi durumunda, kullanıcının bunu yapmak için sahibinden izin alması gerekir.
bu koşullarda izin verilen haller dışında, şirket veya bilgilerin sahibinin yazılı izni olmadan içerik herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, satılamaz, devredilemez, yeniden dağıtılamaz, yeniden iletilemez, yayınlanamaz veya kullanılamaz.


bu siteye bağlama ve çerçeveleme
bu web sitesinin herhangi bir sayfasına bağlantı oluşturan kullanıcılar, şirketin açık yazılı onayı olmadan sitenin hiçbir sayfasını herhangi bir amaçla "çerçeveleyemez".


üçüncü şahıs sitelerine bağlantılar
bağımsız, üçüncü taraflarca işletilen diğer sitelere bağlantılar bu web sitesinde bulunmaktadır. şirket bu bağlantıları sitenin kullanıcılarına bir hizmet olarak sunarken, siteleri kontrol etmez ve bu sitelerde bulunan içerikten sorumlu tutulmaz. bu sitelere yapılan ziyaretler yalnızca kullanıcının kendi sorumluluğundadır.


hatalar
bu sitedeki materyaller yanlışlıklar ve yazım hataları içerebilir. şirket, sitede görüntülenen veya dağıtılan herhangi bir tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini veya güvenilirliğini garanti etmez. bu tür görüş, öneri, açıklama veya bilgilere güvenmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sitenin herhangi bir bölümündeki hataları veya eksiklikleri düzeltme hakkını saklı tutar. şirket, sitede yer alan materyallerde ve sitede açıklanan ürünler, programlar, hizmetler veya fiyatlarda (varsa) önceden bildirimde bulunmaksızın başka değişiklikler yapabilir.


garanti yok
bu site ve sitedeki bilgi ve materyaller, satılabilirlik, hak ihlali veya belirli bir amaca uygunluk da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir temsil veya garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanır.
şirket hiçbir durumda sitenin veya bağlantılı herhangi bir içeriğin, malzemenin ve fonksiyonun kullanımı veya kullanımıyla ilgili herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, sonuçsal veya diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.


bu şartlardaki değişiklikler
bu kullanım koşulları en son 10 ocak 2020 tarihinde güncellenmiştir ve önceki kullanım koşullarının yerine geçmiştir. kullanım koşulları herhangi bir zamanda değiştirilebilir; böyle bir değişiklik yapıldığında revize edilmiş bir versiyon bu siteye gönderilecektir. değişiklikler yayınlandığında geçerli olacaktır. bu tür değişikliklerin farkında olmak için zaman zaman kullanım koşullarını gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. bu siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.